;
 
Newsletter

Regulamin sklepu

Sklep internetowy www.online.olimpia.com.pl jest własnością firmy OLIMPIA S.A., z siedzibą w Łodzi 94-102, przy ul. Nowe Sady 4, NIP: 724-00-00-055, REGON: 471211232.

Spółka zarejestrowana jest przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS nr 0000146613

I.                    Składanie zamówienia

 

1. Dokonanie zakupów w Sklepie możliwe jest na 2 sposoby. Można założyć konto Klienta - w tym celu należy uruchomić stronę internetową http://online.olimpia.com.pl/... i wypełnić formularz, w którym należy podać adres email i określić hasło do konta albo można dokonać zamówienia bez rejestrowania się w sklepie.

2. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

                a.  wyboru zamawianych towarów,

                b.  wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy

                c.  wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

 

4. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączany jest paragon lub na życzenie faktura.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

6. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

                a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów; czasami wiązać się to może z opłaceniem dodatkowo kosztów przesyłki w przypadku gdy wartość zamówienia wyniesie poniżej 200 zł

                b. anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X - Zwrot należności Klientom.

7. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 3 dni roboczych (z wyjątkiem wybrania opcji płatności za pobraniem) od dnia potwierdzenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie.

 II.                    Zmiany w zamówieniach.

1. Dla zarejestrowanych klientów, aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Zamówienia". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu lub telefonicznie.

 III.                  Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

                a.  podawane są w złotych polskich,

                b.  zawierają podatek VAT,

                c.  nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

                d.  nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w Sklepie nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w sekcji VI Wysyłka.

 IV.                   Sposoby realizacji zamówienia.

1. Na terytorium Polski zamówienie dostarczone jest za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

2. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 V.                    Sposoby płatności

1.  Za pobraniem

Za zakupy Klient płaci gotówką w chwili odbioru przesyłki od przewoźnika. Można ją wybrać tylko przy dostawie na terenie Polski. Dodatkowa opłata za dokonanie płatności za pobraniem wynosi 7 zł. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia

2.  Przelewem elektronicznym

Za pomocą systemu oferowanego przez Payu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

3.  Kartą

- akceptujemy karty: Visa oraz MasterCard, Maestro, Visa Electron.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

Klient z powyższego tytułu nie ponosi dodatkowych kosztów.

  4.  Przelewem

- na wskazane w potwierdzeniu zamówienia konto bankowe

Szczegóły:

Karty - płatność i autoryzacja:

Autoryzacja kart jest przeprowadzana on-line przez firmę Payu.

Po upływie 2 dni od nieudanej autoryzacji zamówienie zostanie anulowane. W przypadku odmowy autoryzacji możliwa jest zmiana formy płatności na zaliczenie pocztowe. W tym celu powinieneś w ciągu 2 dni skontaktować się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy i przekazać nam dyspozycje, co do dalszych losów swojego zamówienia.

Zwrot należności:

W przypadku płatności przelewem internetowym, kartą płatniczą, zwrot środków Klient otrzymuje na konto, z którego została dokonana płatność.
Zwrot należności z przelewu bankowego, płatności dokonanej za pobraniem lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego wykonałeś płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta za jego uprzednią zgodą i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji.

 

 VI.                    Wysyłka

Wszystkie zamówienia są wysyłane w przeciągu 2-7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie firmy OLIMPIA S.A. , a w przypadku wybrania opcji dostawy za pobraniem, do 7 dni roboczych. 

Wszystkie wyroby wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS .

Koszt wysyłki krajowej za zamówienie na kwotę powyżej 200 zł wynosi 0 zł, a za pobraniem 7 zł.

Koszt wysyłki krajowej zamówień na kwotę poniżej 200zł to 16 zł, koszt wysyłki pobraniowej to 23 zł.

Po wysłaniu paczki, klient otrzymuje wiadomość e-mail z numerem listu przewozowego umożliwiający sprawdzenie statusu przesyłki (prosimy o cierpliwość i sprawdzanie poczty e-mail).

Wysyłki zagraniczne realizowane są po uprzednim ustaleniu kosztów i sposobu dostawy.

 VII.                  Bony upominkowe

1. Bony upominkowe muszą zostać zrealizowane poprzez sklep internetowy www.online.olimpia.com.pl poprzez zakup dowolnych produktów. Bon można użyć wiele razy, aż do wykorzystania pełnej kwoty na jaką opiewa bon w okresie 12 miesięcy od daty pierwszego zakupu przez Kupujacego
2. Bon upominkowy jest aktywny od momentu jego zakupu i opłaceniu przez Kupującego i nie wymaga z jego strony żadnych dodatkowych działań
3. Każdy z bonów upominkowych posiada odrębny kod wirtulany, a podana na nim wartość jest wartością brutto
4. Jeżeli wartość zamówienia (suma ceny produktu i opłaty za dostawę przekracza wartość bonu upominkowego, różnica musi zostać zapłacona jedną z dostępnych metod płatności
5. Ryzyko zgubienia i wszelkie prawa do bonu upominkowego są przekazane na Kupującego w momencie przesłania bonu upominkowego pocztą e-mail.  Sklep internetowy www.online.olimpia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, kradzież, zniszczenie lub użycie bonu upominkowego bez zgody Kupującego.
6. Bon upominkowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą
7. W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu bonu upominkowego, możliwość zapłaty użytym do tego celu bonem upominkowym zostanie przywrócona w pierwszej kolejności.
9. Wszelkie reklamacje związane z bonami upominkowymi będą rozpatrywane przez online.olimpia.com.pl w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika bonu upominkowego

 VIII.                 Reklamacje.

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

2. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu internetowego:

OLIMPIA S.A. -
ul. Nowe Sady 4
94-102 Łódź
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji

3. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w pkt. IX Zwrot należności Klientom.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz przyznania zwrotu gotówki Klient otrzyma pieniądze w formie przelewu na nr rachunku bankowego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. W przypadku gdy reklamacja towaru nie zostanie uznana będzie on odesłany na koszt Klienta. Powodami nie przyjęcia reklamacji może być: odesłanie towaru po upływie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, brak paragonu lub faktury, brak protokołu reklamacyjnego, nie spełnia warunków określonych w pkt.2. W przypadku nie uznania reklamacji towar zostanie zwrócony Kupującemu przesyłką za pobraniem (opłata wg cennika kosztów wysyłki). Nie odebranie takiej przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania towaru, chyba że Klient pokryje koszty poniesione z tytułu wysłania oraz zwrotu reklamowanego towaru do sklepu. Towary będą przechowywane przez 14 dni od momentu zwrotu nieodebranej przesyłki.

 IX.                    Prawo odstąpienia od umowy/częściowy zwrot zamówienia/wymiana wyrobu/ów.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia, wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: :

OLIMPIA S.A. 
ul. Nowe Sady 4
94-102 Łódź
oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu internetowego.

2. Klient ma prawo do częściowego zwrotu. Aby mógł zostać przyjęty konieczne jest wypełnienie formularza częściowego zwrotu/reklamacji, wydrukowanie i dołączenie do odsyłanego produktu w terminie 14 (czternastu) dni, od daty odebrania zamówionych produktów.

3. Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane. Zakupiony towar może być zwrócony jeżeli będzie nieużywany, czysty, pozbawiony zapachu, w oryginalnym opakowaniu, z metkami i innymi elementami, które posiadał on w momencie sprzedaży. Do zwracanego towaru należy także dołączyć paragon. Brak paragonu będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu. W takim przypadku sklep odeśle towar do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt (opłata wg cennika kosztów wysyłki). Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek odesłanych do sklepu za pobraniem.

4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi                 w pkt. X Zwrot należności Klientom.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do firmy OLIMPIA SA.

6.  W celu dokonania wymiany wyrobu/wyrobów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Klient zobowiązany jest oznaczyć składane zamówienie w polu „Uwagi” jako Wymiana. Zamówienie należy złożyć bezpośrednio na stronie www.online.olimpia.com.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

7. Numer nowego zamówienia, o którym mowa w pkt. 6, Klient musi wskazać na formularzu wymiany/zwrotu. Podlegający wymianie towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany lub odstąpienia od umowy należy przesłać do OLIMPIA S.A. - ul. Nowe Sady 4, 94-102 Łódź, z dopiskiem: „WYMIANA E-SKLEP”. Olimpia realizuje wymianę wyłącznie jednorazowo w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru objętego umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany/odstąpienia od umowy. Klient ma możliwość wskazania jednego numeru zamówienia, które zostanie zrealizowane na zasadach wymiany.

8. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który zostanie przekazany w e-mailu po złożeniu zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku gdy rachunek bankowy Olimpia nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, wymiana nie zostanie zrealizowana.

9. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od zwracanego, Olimpia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w formularzu wymiany/odstąpienia od umowy.

10. Koszt przesłania do Olimpia wymienianego towaru pokrywa Klient.

11. Koszt odesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Klient  (16 zł na konto bankowe podane w potwierdzeniu zamówienia na wymianę).

12. Wyroby zostaną wymienione po wcześniejszym otrzymaniu zwrotu tych, które klient chce wymienić na inne. Wymiana wyrobu na ten sam, w innym kolorze czy rozmiarze, nie wymaga zwrotu paragonu.

X.                    Zwrot należności Klientom.

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia wyrobów  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep).

3. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza o którym mowa w pkt VII ust.1 w części obejmującej numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 XI.                    Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a OLIMPIA S.A.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony http://online.olimpia.com.pl/

4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem (siedziba Olimpii SA), zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Olimpii.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Olimpia umożliwia Klientowi skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź, prsk@wiih.lodz.pl; sekretariat@wiih.lodz.pl

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://online.olimpia.com.pl/

8. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowych zapisów Regulaminu.

Newsletter